Laravel “Error: No application encryption key has been specified”

0
500

Sau khi cài đặt Laravel:

# php composer.phar install

Bạn chạy web xuất hiện lỗi http://localhost/laravel/v55:

Khi chạy web Laravel mà gặp lỗi RuntimeException No application encryption key has been specified tức là trong Laravel app chưa có APP_KEY

App key này dùng để mã hóa trong ứng dụng Laravel và bắt buộc phải có, điều này có vẻ đơn giản với các bạn quen với Laravel nhưng với nhiều bạn mới học, đặc biệt lúc Cài đặt Laravel lại chọn cách thủ công nên hay thường xảy ra lỗi như thế này và hoang mang không biết xử lý như thế nào 😁😅

Đơn giản hãy mở conmmand-line lên chạy lệnh sau:

# php artisan key:generate

Một số lỗi trong quá trình cài đặt

Lỗi không tìm thấy file .env

How to resolve the error “[ErrorException] file_get_contents(/var/www/laravel/.env): failed to open stream: No such file or directory”?

Các bạn đổi tên file .env.example thành en.vn:

Rename .env.example to .env in your laravel root folder

Lỗi warnning command line php_mysql.dll khi chạy trên windows

PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\xampp\php\ext\php_
mysql.dll' - %1 is not a valid Win32 application.

Lỗi trên là do PHP 7 đã thay đổi và dùng pdo_mysql tham khảo deprecated PHP 7, để khắc phục lỗi trên khi chạy composer cài đặt laravel các bạn làm như sau:

Vào php.php

;[PHP_MYSQL]
;extension=php_mysql.dll

Sau đó khởi động lại xampp

Chúc các bạn thành công

nhantam
Lập trình viên Laravel

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

42 + = 47