Sao chép bảng dữ liệu từ một bảng khác trong MySQL

0
659

1. Cách sao chép một bảng trong MySQL

Khi thao tác với các bảng – table, cơ sở dữ liệu trong MySQL, đôi lúc có những bài toàn đặt ra ví dụ như sửa table, sao chép, backup 1 bảng sang bảng khác.

Nếu làm thủ công export, tạo table mới import thì hơi mất thời gian. Bài viết hôm nay nhantam giới thiệu câu truy vấn query trong mysql sao chép table mới từ một table khác.

MySQL copy new table from old table
MySQL copy new table from old tabe – ảnh minh họa

2. Truy vấn nhanh sao chép table từ một table khác

Câu truy vấn:

CREATE TABLE new_table LIKE old_table;
INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table;
  • Câu truy vấn trên sẽ tạo một table có tên là new_table có các thuộc tính, khóa giống như old_table.
  • Sau đó sẽ copy dữ liệu từ old_table sang new_table (nói là copy cho dễ hiểu chứ thực chất là thêm – Insert data vào new_table từ old_table)

3. Tham khảo thêm truy vấn MySQL

Các bạn tham khảo thêm trên Stackoverflow: https://stackoverflow.com/questions/2343644/in-mysql-how-to-copy-the-content-of-one-table-to-another-table-within-the-same

Và trên: https://popsql.com/learn-sql/mysql/how-to-duplicate-a-table-in-mysql

Chúc các bạn thành công
nhantam
Thiết kế web tại PANPIC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

55 + = 61