Một số cách khắc phục lỗi “Laravel Invalid Argument Exception”

0
1042

Khi phát triển các dự án lập trình với framework Laravel quá trình code ở local và deploy code lên server chúng ta thường xuyên hay gặp lỗi “Invalid Argument Exception …”. Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới lỗi trên và tùy thuộc vào cách thức tổ chức code hay custom framework mà các bạn có cách khắc phục khác nhau, trong bài viết nhantam hướng dẫn 1 vài cách khắc phục như sau:

1) Kiểm tra cấu hình

1.1) File config .env
– Khi deploy dự án lên server cấu hình các tham số như db, domain, …etc khác với local nên các bạn phải đảm bảo là đã khai báo đúng các tham số trong file .env cho môi trường server.

1.2) Kiếm tra các tham số trên server như:
– PHP version
– MySQL version
– Các extension của PHP
Trước khi deploy nên khuyến cáo khách hàng sử dụng các cấu hình PHP version tương đồng với yêu cầu của Laravel framework version. Ngược lại nếu không thay thay đổi tham số tương đồng thì các bạn thử chạy lại composer để update các vendor tương ứng:

composer self-update
composer-update

2) Xóa cache

– Nếu sử dụng linux command thì chạy các lệnh như sau:

php artisan cache:clear
php artisan config:clear
php artisan view:clear

Nếu sử dụng controller thì các bạn khai báo trong router như sau:

//Clear route cache:
 Route::get('/route-cache', function() {
   $exitCode = Artisan::call('route:cache');
   return 'Routes cache cleared';
 });

 //Clear config cache:
 Route::get('/config-cache', function() {
   $exitCode = Artisan::call('config:cache');
   return 'Config cache cleared';
 }); 

// Clear application cache:
 Route::get('/clear-cache', function() {
   $exitCode = Artisan::call('cache:clear');
   return 'Application cache cleared';
 });

 // Clear view cache:
 Route::get('/view-clear', function() {
   $exitCode = Artisan::call('view:clear');
   return 'View cache cleared';
 });

3) Kiểm tra các thư mực source code
– Kiểm tra folder storage/framework xem đã có đủ 3 folder:

sessions
views
cache/data

Trên đây là một vài cách khắc phục lỗi thường gặp khi deploy Laravel, các bạn có thể tham khảo thêm một số chỉ dẫn thêm trên stackoverflow:
Laravel error provide a valid cache path
Laravel: Error InvalidArgumentException

Các bạn có thể cùng nhau học tập bằng cách chia sẻ các lỗi & cách khắc phục với Laravel framework bằng comments bên dưới.


Chúc các bạn thành công
nhantam
Lập trình phần mềm trên nền web tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

7 + 1 =