1. PHP cắt chuỗi tiếng Việt bị lỗi là như thế nào? Khi lập trình đôi khi gặp bài toán cắt chuỗi, với chuỗi ký tự tiếng Anh không có dấu thì khá dễ dàng, nhưng với chuỗi tiếng Việt có dấu rất dễ...
1. Thiết kế website cho công ty bằng WordPress nghĩa là như thế nào? 1.1. WordPress là gì? WordPress là một mã nguồn mở bởi ngôn ngữ lập trình PHP để làm nhanh một website. Thuật ngữ chuyên môn CNTT...
Lấy giá trị của cột trong mảng PHP Từ version 7 trở lên PHP cung cấp khá nhiều hàm làm việc với mảng. Trong đó có hàm chỉ lấy giá trị của một cột trong mảng đa chiều. Ví dụ: Ta...
Top 6 plugins bảo vệ website WordPress tốt nhất WordPress là hệ thống blog quản lý nội dung phổ biến nhất trên thế giới nhưng cũng dễ bị tấn công nhất. Các trang web WordPress khác nhau, từ các blog nhỏ đến các trang...
1. Cronjob là gì? Các bạn đã biết là một tiến trình chạy tự động của server. Cronjob là một tiện ích cho phép thực thi tác vụ một cách tự động theo định kỳ trên hệ thống server.