PHP hướng dẫn cách tìm nhiều giá trị của mảng

0
352

1. Tìm nhiều giá trị của mảng trong ngôn ngữ PHP nghĩa là như thế nào?

Ví dụ: bạn có mảng danh sách điện thoại với các giá trị như sau:

$list_of_phones = 
array
(
  [0] => array
    (
      [Manufacturer] => Apple
      [Model] => iPhone 14
      [Carrier] => AT&T
    )

  [1] => array
    (
      [Manufacturer] => Motorola
      [Model] => Droid X2
      [Carrier] => Verizon
    )

  [3] => array
    (
      [Manufacturer] => BPhone
      [Model] => 2
      [Carrier] => Verizon
    )
)

Bài toán đặt ra là bạn cần tìm mảng trên với nhà sản xuất là Apple và Model là iPhone 14 thì bạn sẽ tìm bằng cách nào?

Có rất nhiều giải pháp để tìm kiếm đúng 2 giá trị như trên như là chạy vòng lặp, …vv. Từ PHP 5.1, 7, 8 đã cung cấp sẵn cho chúng ta hàm.

array_intersect_key

2. Cách sử dụng tìm kiếm 2 giá trị trong mảng như sau

$phone_id = multi_array_search( array('Manufacturer' => 'Apple', 'Model' => 'iPhone 14'), $list_of_phones );

Kết quả trả về sau khi tìm thấy 2 giá trị như sau:

[0] => array
    (
      [Manufacturer] => Apple
      [Model] => iPhone 14
      [Carrier] => AT&T
    )

Code ngắn gọn và xử lý rất nhanh chóng.

Tham khảo thêm hàm tại website của PHP: https://www.php.net/manual/en/function.array-intersect-key.php

Các bạn có thể chia sẻ thêm các cách khác tôi ưu hơn bằng cách comment bên dưới.

Chúc các bạn thành công

nhantam
Lập trình web app tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

68 − 67 =