Phát biểu if else trong Jquery validate rules

0
393

Phát biểu if else trong Jquery validate rules

Jquery validate là gì?

Là một thư viện jquery để kiểm tra check dữ liệu trong form nhập liệu đã đúng kiểu định dạng hay chưa trước khi form submit gửi dữ liệu lên server.

Phát biểu If Else trong jquery validate rules

Ví dụ: Giải sử chúng ta có một trường nhập liệu và trường này chỉ check và kiểm tra khi có dữ liệu (tức người dùng có nhập) thì chúng ta kha báo phát biểu if else như thế nào trong jquery validate rules?

 $('#form-submit').validate({
    ignore: "",
    rules: {
      name: { required: true },
      phone: {
        required: function(){
          return $('#phone').val().length > 0;
        }
      },
    messages: {
      name: {
        required: $("#name").data('required')
      },
      phone: {
        required: $("#phone").data('required')
      },
    },
    submitHandler: function(form){
      form.submit();
    }
  });

Giải thích. Các bạn lưu ý chỗ khai báo rules phone chỉ check khi dữ liệu có nhập tức kiểm tra độ dài ký tự length của trường phone > 0 (tức là có giá trị) / Thì lúc này mới yêu cầu check dữ liệu required.

phone: {
        required: function(){
          return $('#phone').val().length > 0;
        }
      },

>> Tham khảo thêm validate if else statement

Chúc các bạn thành công

nhantam
Thiết kế web tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

6 + 2 =