Jquery regular expression định dạng nhập số

0
532

Tìm hiểu các biểu thức javascript jquery nhập số thập phân, số âm

Định dạng chỉ cho phép nhập 2 số thập phân: 0.24


$("input:text").each(function () { 
		$(this).keyup(function() {
			var valid = /^\d{0,4}(\.\d{0,2})?$/.test($(this).val()),
			val = $(this).val();
			if(!valid){
				$(this).val( val.substring(0, val.length-1) );
			}	
		}); 
	}); 

Định dạng cho phép nhập số âm và 2 con số thập phân -0.24


$("input:text").each(function () { 
		$(this).keyup(function() {
			var valid = /^-?\d{0,4}(\.\d{0,2})?$/.test($(this).val()),
			val = $(this).val();
			if(!valid){
				$(this).val( val.substring(0, val.length-1) );
			}	
		}); 
	}); 

Chúc các bạn thành công

nhantam
Lập trình web app tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

+ 2 = 11